Back

ⓘ Cheo - Kaizari, Sultani, Papa, Askofu, Askofu mkuu, Gavana, Khalifa, Amiri, Mfalme, Kapteni, Tsar, Abesi, Afande, Akida, Daktari, Daraja takatifu, Khan, Kleri ..                                               

Kaizari

Asili ya cheo ni Julius Caesar aliyekuwa kiongozi wa Dola la Roma hadi kuuawa kwake na wapinzani mwaka 44 KK. Watawala waliomfuata walianza kutumia jina la Caesar kwa heshima yake hadi jina likawa cheo. Cheo cha Kaizari kiliendelea kutumika katika eneo la Dola la Roma ya Mashariki Bizanti hadi mwaka 1453.

                                               

Sultani

Neno lenyewe lamaanisha "nguvu", "mamlaka" au "utawala" likawa baadaye kama cheo cha mtawala wa kiislamu mwenye kujitegemea bila kuwa na mwingine juu yake.

                                               

Papa

Kwa samaki anayeitwa kwa Kiswahili "papa" tazama papa samaki Papa ni cheo cha kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani kote. Cheo hicho kinategemea kile cha askofu wa Roma.

                                               

Askofu

Neno episkopos linaonekana kama cheo katika maandishi ya mwisho wa karne I na mwanzo wa karne II kama vile waraka wa kwanza wa Klementi ambapo askofu aonekana kuwa kiongozi mkuu wa kanisa la mji fulani. Katika uenezi wa Ukristo madaraka ya askofu yalipanuka. Kadiri makanisa yalivyoenea hata nje ya miji hadi mashambani askofu akawa kiongozi wa eneo, si wa mji tu. Wakati ule ngazi za daraja zilionekana: Kanisa la mji au eneo likiongozwa na episkopos askofu akishauriana na "presbiteri" kiasili: wazee; baadaye: makasisi na kusaidiwa na mashemasi au madikoni.

                                               

Askofu mkuu

Askofu mkuu ni cheo cha askofu kiongozi anayesimamia maaskofu katika jimbo la kanisa lenye dayosisi mbalimbali. Asili ya neno lenyewe ni Kigiriki αρχή arché mwanzo, wa kwanza. Sehemu ya pili ni neno la Kigiriki επίσκοπος episkopos mwangalizi lililofikia Kiswahili kupitia umbo la Kiarabu uskuf.

                                               

Gavana

Kuna nchi ambako gavana ni mtendaji mkuu wa serikali katika dola la shirikisho au jimbo. Kwa mfano katika Marekani ina madola 50 ndani yake na kila moja huwa na gavana kama mkuu wa serikali ya kidola. Cheo hiki kinalingana na waziri mkuu wa sehemu ya nchi yenye kiwango cha kujitawala na bunge lake pamoja na serikali ya kieneo, kwa mfano waziri mkuu wa jimbo la Afrika Kusini au Ujerumani.

                                               

Khalifa

Khalifa ni cheo cha kihistoria kwa ajili ya kiongozi wa ummah. Ni neno la Kiarabu خليفة khalīfah linalomaanisha "makamu". Khalifa ni kifupi chake cha خليفة رسول الله "khalifatu-rasul-i-llah" kinachomaanisha "Makamu wa mtume wa Allah/Mungu". Hivyo mana yake ni makamu au mfuasi wa Mtume Muhammad katika nafasi yake kama kiongozi wa Waislamu. Cheo cha khalifa kilitumiwa pamoja na cheo cha amīr-al-muminīn أمير المؤمنين "Jemadari Mkuu wa wenye Imani =Waislamu". Utaratibu wa uongozi wa khalifa ulianzishwa baada ya kifo cha Muhammad mw. 632 na kuishia 3 Machi 1924 katika mapinduzi ya Atatürk.

                                               

Amiri

Amiri au Emir ni cheo cha mtawala mwislamu anayesimamia emirati. Kiasili maana yake ni "mwenye amri" kama cheo cha kijeshi au kiserikali. Katika miaka ya kwanza ya Uislamu amiri alikuwa mkuu wa jeshi au sehemu ya jeshi. Baada ya kutwaa nchi alikuwa na nafasi kama gavana ya khalifa. Kutokana na upanuzi wa himaya ya kiislamu na ushaifu wa serikali kuu amiri aliweza kutawala mara nyingi kama mfalme mdogo lakini kwa kawaida alitafuta kibali cha khalifa.

                                               

Mfalme

Mfalme ni mtawala wa kiume juu ya nchi katika utaratibu wa ufalme. Kwa kawaida amerithi cheo chake kutoka mzazi wake aliyekuwa mfalme pia. Lakini kuna pia wafalme waliochaguliwa au kuteuliwa kwa namna nyingine hasa kama mfalme aliyetangulia alikufa bila mrithi. Utawala wa kifalme ilikuwa hali ya kawaida katika nchi nyingi za dunia kwa muda mrefu. Mwanamke anayeshika nafasi ya mfalme huitwa "malkia". Kama cheo kinaendelea katika ukoo mmoja kutoka mababa kwa watoto wao familia hii huitwa nasaba.

                                               

Kapteni

Kapteni ni cheo cha kijeshi katika nchi nyingi za dunia. Kapteni huwa ni kiongozi wa kikosi cha askari 100-200. Madaraka ya kapteni ni kuongoza kikosi chake akisaidiwa na maluteni wake. Kwa kawaida hatashiriki katika mipango ya vita bali wajibu wake ni kutekeleza maagizo ya wakubwa wake. Katika jeshi la wanamaji kapteni captain hutokea kama cheo cha kiongozi wa manowari kwa hiyo kuna uwezekano ya kwamba kapteni huyu ana madaraka zaidi kuliko kapteni kwenye nchi kavu. Neno limeingia katika Kiswahili kutoka lugha ya Kiingereza. Asili ya cheo ni neno la Kilatini "caput" linalomaanisha "kichwa ...

                                               

Tsar

Tsar ilikuwa cheo cha mfalme au mfalme mkuu katika Urusi na pia katika Serbia na Bulgaria. Asili ya neno ni Julius Caesar aliyekuwa kiongozi wa Dola la Roma hadi kuuawa kwake na wapinzani mwaka 44 KK. Watawala waliomfuata walianza kutumia jina la Caesar kwa heshima yake hadi jina lilikuwa cheo. Cheo cha "Caesar" likawa "kaisar" kwa lugha ya Kigiriki na kuingia katika lugha za nchi zilizojaribu kuendeleza Dola la Roma: "Kaiser" wa Dola Takatifu la Kiroma Ujerumani aliyeingia katika Kiswahili kama "kaizari". "Tsar" wa Urusi tangu 1453 baada ya mwisho wa Milki ya Bizanti iliyokuwa mabaki ya D ...

                                               

Abesi

Abesi ni cheo cha mmonaki wa kike anayeongoza monasteri kamili; kwa namna fulani kinalingana na kile cha abati.

                                               

Afande

Afande ni jina la heshima ambalo mwanajeshi au askari yeyote anamwita mkubwa wake. Inalingana na neno la Kiingereza "Sir" lililokuwa la kawaida katika jeshi wakati wa ukoloni wa Kiingereza.

                                               

Akida

Akida alikuwa mkubwa wa kikosi cha jeshi la zamani, kwa mfano la Dola la Roma. Katika Biblia ya Kikristo jina hilo linatumika kutafsiri neno la Kilatini "centurio", yaani mkuu wa askari mia. Maarufu zaidi ni yule ambaye alisimamia utekelezaji wa adhabu ya kifo kwa Yesu akamkiri kuwa kweli Mwana wa Mungu Mk 15:39, lakini pia yule aliyesifiwa na Yesu Kristo kwa imani yake kubwa Math 8:5-13: Lk 7:1-10, halafu akida Korneli aliyebatizwa kwa agizo la Mtume Petro bila kudaiwa kwanza atahiriwe Mdo 10:1-11:30.

                                               

Daktari

Daktari ni neno lenye asili ya Kilatini lililoingia Kiswahili kwa kupitia Kiingereza. Hutumiwa kwa maana mbili: 1) Mtaalamu aliyepata mafunzo maalum kwenye chuo kikuu cha kutibu maradhi ya wagonjwa. Mtu wenye ujuzi wa kutibu anaitwa pia mganga wa, tabibu ma. Daktari humtibu mgonjwa kwa kutumia sindano, kumtundikia dripu n.k. baada ya kumpima baadhi ya vitu kama: Kumpima mapigo ya moyo n.k. Maranyingi daktari hufanya kazi yake katika sehemu maalumu iitwayo Hospitali. Kumpima damu 2) Kwa kufuata tabia za lugha nyingine daktari hutumiwa pia kama jina la heshima kwa mtu aliyepata shahada ya uz ...

                                               

Daraja takatifu

Daraja takatifu katika madhehebu mbalimbali ya Ukristo ni jina la vyeo vya askofu, kasisi na shemasi vinavyounda uongozi wa Kanisa. Katika Kanisa Katoliki na ya Waorthodoksi ngazi hizo tatu zinaunda kwa pamoja mojawapo ya sakramenti saba ambazo Yesu Kristo alizianzisha na kulikabidhi Kanisa lake. Baadhi ya Waprotestanti wana huduma hizo lakini kwao si sakramenti.

                                               

Kardinali mlinzi

Kardinali mlinzi alikuwa kardinali aliyeteuliwa na nchi, mashirika ya kitawa, vyama vya kitume, makanisa, mabweni na miji au aliyetolewa na Papa kwa miundo hiyo ili aisimamie kwa niaba yake na kuitetea huko Roma katika ofisi kuu za Kanisa Katoliki. Desturi hiyo ilianza katika karne ya 13 Fransisko wa Assisi alipomuomba papa Inosenti III na halafu papa Onori III apewe Ugolino, kardinali wa Ostia, kama mlinzi wa utawa wake wa Ndugu Wadogo. Mamlaka ya kardinali mlinzi iliongezwa au kupunguzwa kadiri ya mangamuzi mpaka iliposimamishwa kwa jumla baada ya Mtaguso wa pili wa Vatikano 1962-1965.

                                               

Khan

Khan ni cheo cha mtawala chenye asili kati ya wafugaji Wamongolia na Waturki wa Asia ya Kati. Mwanzoni kilikuwa cheo cha kijeshi kilichomaanisha Mkuu, amirijeshi au Bwana mkubwa. Baadaye ilimaanisha hasa mtawala. Kiasili cheo kilikuwa "khagan" lililofupishwa kuwa "khan" pekee. Wamongolia waliongozwa na Chingis Khan na kutokana na sifa zake matumizi ya cheo hiki kilisambaa pande nyingi za Asia. Madola mengi yaliyoongozwa na wasemaji wa Lugha za Kiturki yalitawaliwa na makhan au makhagan. Baadaye cheo hiki kilitumiwa pia kwa makabaila wa ngai za chbini zaidi. Leo hii "Khan" anayejulikana has ...

                                               

Kleri

Kleri ni kundi la watu wanaoongoza dini fulani. Jina linatokana na neno la Kigiriki "κλῆρος" - klēros, "bahati", "sudi" au also "urithi". Katika madhehebu mengi ya Ukristo kleri ina daraja takatifu tatu: kuanzia juu ni uaskofu, upadri na ushemasi. Hata hivyo baadhi yao wanapewa pia majina mengine kulingana na huduma zao, kwa mfano: Papa, kardinali, monsinyori, abati, kanoni, arkimandrita n.k. Katika Uislamu hakuna ukuhani, hivyo uongozi unategemea tu elimu ya dini: kuna mufti, imamu, ustadhi n.k.

                                               

Liwali

Asili ni neno la Kiarabu "الوالي" al-wali linalomaanisha mtawala wa mahali au eneo asiyejitegemea bali aliyeteuliwa na serikali kushughulikia mambo ya utawala katika eneo fulani. Mara nyingi katika nchi za utamaduni wa Uislamu Wali alisimamia "wilaya". Kazi yake ililingana na "gavana".

                                               

Luteni

Luteni, pia Luteni wa Kwanza, ni cheo cha afisa wa jeshi kilicho chini ya Kapteni na juu ya Luteni wa Pili. Asili ya neno ni Kifaransa lieu-tenant yaani "mwenye kushika nafasi" kwa maana ya naibu, makamu. Kiasili lieu-tenant alikuwa makamu wa kapteni, yaani mkuu wa kikosi aliyeshika mamlaka yake wakati hayuko. Maana hiyo ni pia asili ya vyeo vya Luteni Kanali au Luteni Jenerali vilivyotaja manaibu wa kanali au jenerali. Baadaye ziliendelea kuwa vyeo vya pekee bila kuunganishwa na nafasi ya makamu tena. Majeshi ya Afrika yalirithi cheo hicho sawa na vyeo vya kijeshi kwa jumla kutoka mapokeo ...

                                               

Luteni Kanali

Luteni Kanali ni cheo cha afisa wa jeshi, kilicho chini ya Kanali na juu ya Meja. Asili ya neno luteni ni Kifaransa lieu-tenant yaani "mwenye kushika nafasi" kwa maana ya naibu, makamu. Kiasili lieu-tenant alikuwa makamu wa kapteni, yaani mkuu wa kikosi aliyeshika mamlaka yake wakati hayuko. Maana hiyo ni pia asili ya vyeo vya Luteni Kanali au Luteni Jenerali vilivyotaja manaibu wa kanali au jenerali. Baadaye ziliendelea kuwa vyeo vya pekee bila kuunganishwa na nafasi ya makamu tena. Majeshi ya Afrika yalirithi cheo hicho sawa na vyeo vya kijeshi kwa jumla kutoka mapokeo ya jeshi la kikoloni.

                                               

Maharaja

Maharaja ni cheo cha kihistoria kwa mtawala mkabaila nchini Uhindi. Umbo la kike ni maharani ambaye ni ama mke wa maharaja au mtawala wa kike. Cheo hiki kilitumiwa pia katika madola yaliyoathiriwa na Uhindi katika nchi za Indonesia, Malaysia na Ufilipino za leo. Wakati wa utawala wa Kiingereza juu ya Uhindi kulikuwa na madola 600 yaliyokuwa na hali ya nchi lindwa ndani ya Uhindi wa Kiingereza uliojumlisha nchi za Uhindi, Pakistan na Bangladesh za leo. Madola haya yalisimamiwa na watawala ya Kihindi na wengi wao walikuwa na cheo cha maharaja, wengine waliitwa raja, sultani na mengine. Waing ...

                                               

Malkia

Malkia ni mtawala wa kike juu ya nchi katika utaratibu wa ufalme. Kwa kawaida amerithi cheo chake kutoka kwa mzazi wake aliyekuwa mfalme au malkia pia. Lakini kuna pia malkia waliochaguliwa au kuteuliwa kwa namna nyingin,e hasa kama mtawala aliyetangulia alikufa bila mrithi. Mara nyingi malkia alipatikana kwa njia ya ndoa halafu alishika utawala kama mumewe mfalme mwenyewe alikufa au kugonjeka.

                                               

Mtemi

Mtemi ni cheo cha mtawala wa kijadi hasa upande wa bara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye hapo zamani alitawala dola lenye mamlaka kamili katika nchi yenye watu hasa wa jamii moja. Mfano mmojawapo ni Mtemi Mirambo.

                                               

Mwanamke wa Kwanza

Mwanamke wa Kwanza ni cheo kisicho rasmi ambacho hupewa mke wa rais au mkuu wa nchi asiye mfalme au Kaisari. Nchini Marekani, mke wa gavana wa jimbo pia huitwa "Mwanamke wa Kwanza".

                                               

Nahodha

Nahodha ni mtu ambaye anaongoza meli au timu fulani. Kwa kawaida nahodha hutumika katika kitengo cha kijeshi, kwa kamanda wa meli, ndege au chombo kingine, au kamanda wa bandari, idara ya moto au idara ya polisi, idara ya uchaguzi, n.k. Afisa Mkuu anaweza kutumiwa kwa usawa na nahodha katika hali fulani, kama wakati afisa-nany anayehudumu kama kamanda wa meli. Neno la Kiingereza kwa "nahodha" ni "captain" linalotokana na Kigiriki katepánō "aliyewekwa juu" ambalo lilitumiwa kama cheo cha kijeshi. Lilikuwa na asili ya Kilatini kama capetanus / catepan, na maana yake inaonekana kuwa imeungani ...

                                               

Negus

Negus ni cheo cha kifalme katika historia ya Uhabeshi au Ethiopia. Maana ya neno hili ni "mfalme". Cheo hiki kilitumiwa katika historia ya Ethiopia na watawala mbalimbali wa majimbo kwa mfano wa Shewa, Gonder, Tigray na Gojam. Mtawala mkuu wa Ethiopia alitumia cheo cha "Negus Negesti" pia: "Negusa Nagast" au mfalme wa wafalme kinacholingana na "Kaisari". Negus wa mwisho alikuwa tangu 1928 Ras Tafari Makonnen aliyeendela kuwa Kaisari Haile Selassie I tangu 1930. Alipinduliwa na kuuawa na wanajeshi wa Derg waliomaliza utawala wa kifalme katika Ethiopia.

                                               

Omukama

Omukama ni cheo alichopewa kiongozi mkuu wa kabila la Wahaya mkoani Kagera nchini Tanzania. Mfano wake ni Kabaka wa Waganda. Neno hili kwa Kihaya na Kinyambo lina maana ya mkuu au mfalme, na jina la kiongozi huyo aliitwa Lumanyika. Koo-Mtwale, mkuu wa himaya au sehemu iliyo chini ya Mkama. Mtwale anamwakilisha Omkama kwa shughuli za kimila na sheria. Mtwale mara nyingi anaamua kesi ndogondogo kama za ndani ya ndoa, koo, wizi na ugomvi wa majirani na watu. Lakini kuna sehemu kama za eneo la Kiziba ambalo lilikuwa na mfalme wake ambaye alichagua viongozi wa hadhi ya juu, ambao waliitwa Omula ...

                                               

Rais

Rais ni cheo cha mkuu wa nchi katika serikali ya jamhuri, na pengine mkuu wa taasisi fulani. Rais wa nchi huwa anachaguliwa ama na wananchi wote au na bunge. Katika nchi kadhaa kuna pia mkutano maalumu unaoitishwa kwa uchaguzi wa rais pekee, kama vile Marekani au Ujerumani. Kuna aina mbili za rais kufuatana na katiba za nchi mbalimbali: rais kama mkuu wa nchi asiyeshughulikia mambo ya serikali, jinsi ilivyo Ujerumani au Uhindi serikali ya kibunge rais kama mkuu wa serikali, jinsi ilivyo Marekani na pia katika nchi nyingi za Afrika serikali ya kiraisi. Katika muundo wa serikali ya kibunge s ...

                                               

Sayyid

Kimsingi "sayyid" yamaanisha "Bwana": ni namna ya kumtaja mtu kwa heshima. Hutumiwa hivyo katika nchi nyingi za Waarabu. Katika lahaja ya Moroko yafupishwa kuwa "sidi" kutoka sayyidi - Bwana wangu.

                                               

Shah

Shah ni neno la Kiajemi ambalo linamaanisha mfalme au mtawala wa nchi. Neno hilo linatumika katika nchi tofauti ulimwenguni, zikiwa pamoja na Iran, Uhindi, Pakistan na Afghanistan. Hivi sasa neno "Shah" linatumika kama jina la kawaida kwa watu wengi nchini Uhindi, Pakistan na Afghanistan ambao ni Wahindu, Waislamu na Wajaini. Majina mengi ya Kihindi ambayo yana Shah ndani yake; maarufu kati yake ni Shah Jahan, ambaye kama Mfalme wa India aliamuru kuundwa kwa Taj Mahal. Tamko katika mchezo wa sataranji "checkmate" hutokana na Kiajemi shah mat", maana yake "mfalme amekamatwa" Neno "Shah" mar ...

                                               

Spika

Spika ni cheo cha mwenyekiti wa bunge katika nchi zinazofuata urithi wa kisiasa wa Uingereza. Nchi nyingi zilizokuwa koloni za Uingereza kama vile Marekani, Uhindi, Tanzania, Kenya, Nigeria, Australia au New Zealand huwa na cheo hiki hasa zikitumia lugha ya Kiingereza kama lugha rasmi. Neno la Kiingereza limepokelewa pia katika lugha ya Kiswahili. Katika nchi zisizo na urithi wa Kiingereza vyeo kama mwenyekiti au rais wa bunge hutumiwa. Kazi yake ni kuratibu shughuli na majadiliano ya bunge. Huamua juu ya maswali ya utaratibu bungeni, ufuatano wa wabunge katika majadiliano, kutangaza matok ...

                                               

Tenno

Tenno ni cheo cha mfalme au kaisari wa Japani. Kufuatana na katiba ya nchi yeye ni "ishara wa dola na wa umoja wa taifa". Tenno wa sasa ni Naruhito tangu mwaka 2019, alipomrithi baba yake.

                                               

Zumbe

Zumbe ni neno la kisambaa linaloonyesha heshima na uthamani wa mtu, maana yake halisi kwa kisambaa ni Mfalme. Kiongozi wa wasambaa aliitwa Zumbe kama cheo chenye sifa kubwa kwa jamii hiyo. Huko usambaani neno Zumbe pia hutumika kama salamu tangulizi unapogonga kwenye nyumba ya mtu kwa ajili ya kusalimia, yaani lazima utangulize zumbe kwa ajili ya heshima ya baba mwenye nyumba. Katika siku za karibuni huko Usambaani, neno zumbe linatumika kumuonyesha mtu aliye na hali nzuri kimaisha au kimapato. Mfano mtu anapokuwa na hali zuri kimaisha wasambaa kumuita zumbe, yaani wakimaanisha mtu mwenye ...

                                     

ⓘ Cheo

 • Cheo ni rejeo linaloongezwa kwa jina la mtu kuonyesha heshima, wadhifa au kazi yake. Pia ni kimo cha kitu fulani, kama vile vazi. Tena ni jina la vifaa
 • Kaizari ni cheo cha mfalme mkuu. Neno la Kiswahili limetokana na lugha ya Kijerumani Kaiser lakini asili yake ni Kilatini Caesar Asili ya cheo ni Julius
 • Sultan kar. سلطان sultân: ni cheo cha kiislamu cha mtawala wa nchi anayerithi nafasi yake kama mfalme. Neno lenyewe lamaanisha nguvu mamlaka au
 • Ofisa pia: afisa, kutoka Kiingereza: officer ni mtu mwenye cheo katika ofisi au katika mfumo wa shirika fulani. Neno latumiwa hasa kwa wanajeshi wa vyeo
 • pappas, jina ambalo mtoto anamuitia baba yake ni cheo cha kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani kote. Cheo hicho kinategemea kile cha askofu wa Roma. Kiasili
 • Askofu ni mtu mwenye cheo cha juu katika Kanisa. Kwa kawaida huliongoza katika eneo la dayosisi jimbo akisimamia shirika au parokia nyingi. Neno la Kiswahili
 • Askofu mkuu ni cheo cha askofu kiongozi anayesimamia maaskofu katika jimbo la kanisa lenye dayosisi mbalimbali. Asili ya neno lenyewe ni Kigiriki αρχή
 • Gavana kutoka Kiingereza governor yaani mwenye kutawala ni cheo cha kiongozi wa kisiasa au wa kiutawala kwenye ngazi mbalimbali. Kuna nchi ambako
 • Khalifa ni cheo cha kihistoria kwa ajili ya kiongozi wa ummah jumuiya ya Uislamu Ni neno la Kiarabu خليفة khalīfah linalomaanisha makamu Khalifa
 • امير amīr au tur. emir ni cheo cha mtawala mwislamu anayesimamia emirati. Kiasili maana yake ni mwenye amri kama cheo cha kijeshi au kiserikali. Katika
                                     
 • mtawala wa kiume juu ya nchi katika utaratibu wa ufalme. Kwa kawaida amerithi cheo chake kutoka mzazi wake aliyekuwa mfalme pia. Lakini kuna pia wafalme waliochaguliwa
 • Kapteni ni cheo cha kijeshi katika nchi nyingi za dunia. Kapteni huwa ni kiongozi wa kikosi cha askari 100 - 200. Madaraka ya kapteni ni kuongoza kikosi
 • Kiingereza: Commander ni cheo cha afisa wa nevi na jeshi la anga kilicho chini ya Nahodha na juu ya Luteni Kamanda. Cheo cha kamanda pia hupatikana
 • Kwa wali kama chakula tazama wali chakula Liwali au wali ni cheo cha msimamizi wa eneo fulani. Asili ni neno la Kiarabu الوالي al - wali linalomaanisha
 • kifupisho chake ni Col. au Col matamshi yake kɜːrnəl sawa na kernel ni cheo cha afisa wa jeshi chini ya safu ya afisa wa jumla. Hata hivyo, katika vikosi
 • lakini neno hili lamaanisha zaidi cheo cha kufaulu chuo kikuu kwenye ngazi ya juu mara nyingi waganga husoma hadi cheo cha daktari wa tiba. Watu wanaofanya
 • Kanzler pia kansela, ni cheo cha mkuu wa serikali, lakini si mkuu wa dola, katika Ujerumani na Austria. Kinafanana na cheo cha waziri mkuu. Machansela
 • ni cheo cha kitaaluma katika vyuo vikuu na taasisi za utafiti katika nchi nyingi. Kwa kawaida huwa mtaalamu wa sanaa au sayansi, mwalimu wa cheo cha
 • Patriarki kutoka Kigiriki πατήρ ἄρχων patèr àrchon, yaani baba - kiongozi ni cheo cha juu kati ya maaskofu wa Makanisa ya Waorthodoksi, Waorthodoksi wa Mashariki
 • Kardinali ni cheo kimojawapo cha juu katika Kanisa Katoliki, hasa Kanisa la Kilatini, lakini si daraja takatifu. Mkutano wa makardinali ndio humchagua
                                     
 • serikalini katika ufuatano Kama mtu ameshika cheo alipaswa kupumzika miaka miwili kabla ya kugombea cheo kilichofuata. Cheo kimoja cha dikteta pekee kilishikwa
 • mengi ya ndani. Majimbo haya 50 yako pamoja na maeneo mengine yasiyo na cheo cha jimbo kamili lakini yapo moja kwa moja chini ya shirikisho kwenye ngazi
 • mtawala wa kike juu ya nchi katika utaratibu wa ufalme. Kwa kawaida amerithi cheo chake kutoka kwa mzazi wake aliyekuwa mfalme au malkia pia. Lakini kuna pia
 • Negus ni cheo cha kifalme katika historia ya Uhabeshi au Ethiopia. Maana ya neno hili ni mfalme Cheo hiki kilitumiwa katika historia ya Ethiopia na
 • Jenerali ni cheo kikuu cha kijeshi katika nchi nyingi za dunia. Jenerali huwa kiongozi wa ngazi ya juu katika jeshi. Idadi ya majenerali si kubwa. Kazi
 • ya Kiarabu: خان ni cheo cha mtawala chenye asili kati ya wafugaji Wamongolia na Waturki wa Asia ya Kati. Mwanzoni kilikuwa cheo cha kijeshi kilichomaanisha
 • kumaanaisha Shahada Uislamu ni ungamo la imani katika dini ya Uislamu cheo cha kielimu kinachotolewa kwa mtu aliyeonyesha utaalamu wake kufuatana na
 • thamani ya utu utukufu, daraja la juu au jaha Heshima inadaiwa na wenye cheo na mamlaka, kuanzia wazazi kutoka kwa watoto wao. Pia heshima inatarajiwa
 • Waziri Mkuu ni cheo cha kiongozi wa serikali. Neno lasema ya kwamba yeye ni mkubwa kati ya mawaziri wa serikali. Madaraka yake hutegemea na katiba ya nchi
 • katika cheo cha pili katika utendaji wa nchi huru, dola la shirikisho au koloni. Yeye huongoza Baraza la Mawaziri. Cheo hicho hutofautiana na cheo cha mkuu
Cheo
                                               

Cheo

Cheo ni rejeo linaloongezwa kwa jina la mtu kuonyesha heshima, wadhifa au kazi yake. Pia ni kimo cha kitu fulani, kama vile vazi. Tena ni jina la vifaa mbalimbali: mti wa kufulia nazi, ubao mwembamba wa kushonea mkeka, kifimbo cha kuagulia ambacho mganga wa jadi anatafuta vitu.

                                               

Ofisa

Ofisa ni mtu mwenye cheo katika ofisi au katika mfumo wa shirika fulani. Neno latumiwa hasa kwa wanajeshi wa vyeo vyenye mamlaka juu ya wanajeshi wa kawaida. Katika Jeshi la Wananchi wa Tanzania vyeo vya maofisa vimepokewa kutoka jeshi la kikoloni vikifuata mfumo wa jeshi la Uingereza. Maofisa hutofautishwa baina ya wenye kamisheni ambavyo ni vyeo vya juu zaidi na maafisa wa ngazi za chini.

Admirali
                                               

Admirali

Admerali ni cheo cha kiongozi mkuu wa kijeshi wa wanamaji. Cheo hicho kinalingana na jenerali katika matawi mengine ya jeshi. Neno linatokana na Kiarabu أمير البحر amir-al-bahr yaani "mwenye mamlaka baharini". Iliingia katika lugha za Ulaya kama "admiral". Cheo hicho si kawaida katika jeshi la majini la Tanzania wala Kenya, lakini hutumiwa kutafsiri vyeo vya kigeni.

                                               

Chansela (elimu)

Kwa matumizi mengine ya jina hili angalia Chansela ni kiongozi wa chuo kikuu. Matumizi ya cheo hiki katika Kiswahili na lugha nyingine yanatokana na mapokeo ya Uingereza yaliyoenea kupitia makoloni yake na kuendelea katika idadi ya nchi huru. Vinginevyo mkuu wa chuo kikuu mara nyingi huitwa "rais wa chuo". Vyuo vingi katika Jumuiya ya Madola huwa na chansela ambaye si mtendaji mkuu. Katika hali hiyo, mtendaji mkuu huwa ni makamu wake.

                                               

Dame

Dame kwa Kiingereza ni cheo cha chini kwa mkabaila wa kike. Inalingana na cheo cha "Sir". Kwa maana hii hupatikana nchini Uingereza na katika nchi za Jumuiya ya Madola zinazomkubali malkia wa Uingereza kama mkuu wa dola. Siku hizi cheo hiki ama kinarithiwa katika familia zilizokuwa zamani watawala wa makabaila au kinatolewa kwa heshima na kama kitambulisho cha kazi nzuri ya kujitolea katika utumishi wa umma. Kwa Kijerumani neno linapatikana kama namna ya kumsemesha mama kiheshima.

Farao
                                               

Farao

Farao lilikuwa jina la heshima ambalo kila mfalme wa Misri ya kale alipewa. Jina hilo lilitumika hadi Warumi walipoiteka Misri mwaka 30 KK. Farao wa mwisho alikuwa malkia Kleopatra. Kabla ya hapo, wafalme wa kale wa Misri walikuwa na majina matatu: Horus, Nesu Bety na Nebty. Maarufu zaidi ni Ramses II aliyekuwa farao wa masimulizi ya Biblia kuhusu Musa, pamoja na Tutankhamun ambaye ni farao wa pekee ambaye kaburi lake lilihifadhiwa bila kuporwa na majambazi.

Jenerali
                                               

Jenerali

Jenerali ni cheo kikuu cha kijeshi katika nchi nyingi za dunia. Jenerali huwa kiongozi wa ngazi ya juu katika jeshi. Idadi ya majenerali si kubwa. Kazi yao ni kuongoza na kupanga kazi ya jeshi. Kwa kawaida hawashiriki wenyewe katika mapigano. Neno limeingia katika Kiswahili kutoka lugha ya Kiingereza. Asili yake ni Kilatini generalis yenye maana ya "kwa ujumla".

                                               

Kamanda

Kamanda ni cheo cha afisa wa nevi na jeshi la anga kilicho chini ya Nahodha na juu ya Luteni Kamanda. Cheo cha kamanda pia hupatikana katika baadhi ya vikosi vya polisi.

                                               

Kiranja Mkuu

Kiranja Mkuu au Mkuu wa viranja ni kiongozi wa serikali ya wanafunzi shuleni, hasa katika shule ya msingi na sekondari. Kiranja ni mwanafunzi aliyechaguliwa na walimu au wanafunzi wenzake kwa lengo la kuwasimamia usafi, nidhamu, mazingira ya wanafunzi na kuweka daraja kati ya waalimu na wanafunzi. Kiranja Mkuu ndiye anayewasimamia na kuwaagiza viranja wengine, ni kama Rais na wizara zake.

Luteni jenerali
                                               

Luteni jenerali

Luteni jenerali ni ofisa wa jeshi mwenye cheo cha juu kuliko meja jenerali na chini ya jenerali. Luteni jenerali wa jeshi la Tanzania kwa sasa ni Yakubu Hasan.

Luteni wa Pili
                                               

Luteni wa Pili

Luteni wa Pili, pia Luteni-usu, ni cheo cha chini kabisa cha afisa wa jeshi waliopewa kazi ya usimamizi. Kiko chini ya Luteni wa Kwanza.

                                               

Meja Jenerali

Meja Jenerali ni cheo cha afisa wa jeshi kilicho chini ya Luteni Jenerali na juu ya Brigedia au Brigedia Jenerali, kulingana na nchi.

Mwinjilisti
                                               

Mwinjilisti

Mwinjilisti ni Mkristo mwenye utume wa kuhubiri na kutoa elimu ya Biblia na maadili ya Kikristo katika madhehebu kadhaa ya Uprotestanti. Majukumu yake yanafanana na yale ya katekista au ya shemasi wa Kanisa Katoliki.

Users also searched:

kaizari, Kaizari, sultani, kitaifa, sherehe, sherehe za kitaifa, sikukuu, Sultani, sikukuu za kitaifa, papa, Papa, askofu, Askofu, askofu mkuu, diocese, anglican, churches, churches in arusha, bendankeha, msalato theological college, anglican diocese of zanzibar, church, dickson, dickson chilongani, anglican diocese of tabora, chilongani, msalato, theological, college, masasi,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

MKOA HALMASHAURI KATA NA MAELEZO CHEO NAMBA YA.

Jina la Kwanza na la Ukoo. Jinsia. Jinsi. Umri Utaifa. Cheo Onesha katika mabano endapo ameajiriwa au anajitolea. Miaka kuwa katika cheo husika. Anuani. VIDEO: Majaliwa: Ukiugua corona utalazwa palipoandaliwa bila. Kabla ya Lamine Moro kupewa cheo hicho kiungo Papy Tshishimbi ndiye aliyekuwa akivaa kitambaa kabla ya uongozi kuamua kutomungoza. Spika Ndugai ataja cheo chake kingine East Africa Television. WATUMISHI WAPYA WALIOAJIRIWA Karibuni sana. 4IHNH 1VZLWO. 3 HNH. CHEO: Afisa Uvuvi. Daraja la II. P V 3\RVTILZV. 4 VRVTH. CHEO: Fundi sanifu. MALINZI APATA CHEO FIFA YA INFANTINO, APEWA UJUMBE WA. Rais Magufuli ampandisha cheo Jaji kwa kuandika hukumu kwa lugha ya Kiswahili. Asisitiza ni lazima Mahakama ibadilike na kutumia lugha. RAIS DKT. MAGUFULI AMPANDISHA CHEO MKUU WA JKT, MEJA. View Emmanuel Laurent Mavunde profile at. Professional title: Sina Cheo Chochote, Click for more information.

Rais Magufuli ampandisha cheo Jaji kwa kuandika Serengeti Post.

Leo tunakuletea Vitu Vya Kutarajia Kutoka Katika Style Za Jokate Baada Ya Kupata Cheo Kipya. Baada ya Jokate kuchukua cheo hiki ameonekana ku delete​. Lamine rasmi apewa cheo cha Tshishimbi Yanga Mwanaspoti. Cha Maafisa wa Kijeshi Monduli Mkoani Arusha kwa ajili ya kuwatunuku Kamisheni Maafisa wapya 205 wa jeshi kwa cheo cha Luteni Usu Januari 23,​2016. UCHUMI COMMERCIAL BANK LIMITED. Meja Jenerali Mzee amepandishwa cheo hicho na Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama, Dkt. John Pombe Magufuli. Taratibu za Kupandishwa Vyeo na Mafunzo kwa Watumishi wa. KUISHI NA MWANAMKE ALIYEKUZIDI KIPATO, MALI AU CHEO. UTANGULIZI. Mpendwa msomaji na mfuatiliaji wa kanisa forum, kwa moyo.


Askari aliyemuokoa mtoto kwenye shimo la choo apandishwa cheo.

MALINZI APATA CHEO FIFA YA INFANTINO, APEWA UJUMBE WA KAMATI. Na Mwandishi Wetu, DAR ES SALAAM SHIRIKISHO la Kimataifa. Tovuti Kuu ya Serikali:. Mkuu wa Jeshi la Polisi nchini, IGP Sirro amewatendea haki Askari polisi wawili wa Mkoani Arusha waliofanya mambo makubwa ambayo. UKAGUZI WA RASILIMALI WATU KATIKA UTUMISHI WA UMMA. BW. BENARD KONGWA BW. OSCAR MGAYA Cheo:Mkurugenzi Cheo: Mkurugenzi. watumishi. BW. MAULID BANYANI DK. FRED MSEMWA Cheo:​Mkurugenzi. RAIS MAGUFULI AMPANDISHA CHEO MKUU WA JKT MEJA. Jina la anayesafiri: 2. Cheo: 3. Wizara Idara inayojitegemea: 4. Idara Shirika: 5. Mahali Sehemu anayofanyia kazi: 6. Mahali anapokwenda: 7. Madhumuni ya. Tumeamua kufanya mabadiliko? Basi Cheo cha Usemaji wa klabu. LAYLATUL QADIR USIKU WA CHEO NI USIKU AMBAO UNAPATIKANA NDANI YA MWEZI HUU MTUKUFU WA RAMADHANI NDANI YA.

Wateuliwa wajue cheo ni dhamana, wanapoondolewa ndivyo siasa.

CHEO ni dhamana na uongozi ni utumishi, ni dhana zilizozoeleka miongoni mwa Watanzania, ingawa baadhi yao ni kama wameziweka. LAYLATUL QADIR USIKU WA CHEO MTAA KWA MTAA BLOG. Na JINA LA MTUMISHI CHEO CHA MADARAKA KITUO CHA SASA. MUUNDO. NAFASI ANAYOTEULIWA. 1 Bahati Joram. Mtakwimu Mwandamizi. RUWASA. Recategorization Teachers Service Commission. Sheria ya Utumishi wa Umma Na:8 ya mwaka 2002 kifungu Na:6 1 b na 3.4 na 6 kimezipa Mamlaka za ajira kuajiri, Kuthibitisha, Kupandisha Cheo, Kubadilisha. CGP SULEIMAN MZEE APANDISHWA CHEO NA RAIS MAGUFULI. Ofisa Uhamasishaji wa Yanga Antonio Nugaz amempa cheo kipya Papy Tshishimbi kutokana na uwezo anaounesha akiwa kiwanjani mchezaji huyo ambae ni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tovuti Rasmi ya Rais Ikulu. Kijiji. Aina ya vifaa. Idadi. Jina la mpokeajia. Cheo. Saini. 1. DOHOM. 2. BERMI. PO Box 675. Babati. Manyara Region. Tanzania. Telephone 255 27 2531475.


NUGAZ AMPA CHEO CHA UADMIN MSAIDIZI PAPY TSHISHIMBI.

Cheo Raisi wa Zamani wa Jeshi Monduli na kutunukiwa Cheo cha Luteni Kanali na baadaye kuwa Mkufunzi Mkuu na Kamisaa wa Siasa katika chuo hicho​. Ufafanuzi kuhusu upandishwaji vyeo Utumishi. CHEO CHA UWAKILISHI, CHEO CHA KAMATI. 1, MHE. IBRAHIMU NGWADA, CCM, MSTAHIKI MEYA, MWENYEKITI. 2, MHE. KENYATA LIKOTIKO, CCM. Fedha Nsimbo District Council. 57 MUHANGA. 1 ANASTAZIA GWATIRA. MWENYEKITI. 0767 197637. 2 MARCO HASSAN. MAKAMU MWENYEKITI 0743 204879. 3 ADRIAN NTIBAGOMBA.


Yanga SC Wataja Cheo Cha Senzo – Global Radio.

Cheo ni rejeo linaloongezwa kwa jina la mtu kuonyesha heshima, wadhifa au kazi yake. Pia ni kimo cha kitu fulani, kama vile vazi. Tena ni jina la vifaa mbalimbali: mti wa kufulia nazi, ubao mwembamba wa kushonea mkeka, kifimbo cha kuagulia ambacho mganga wa jadi anatafuta vitu. Taarifa kwa Umma Uteuzi na Mabadiliko ya Vituo Wizara ya Maji. Ili kuharibu Ushahidi wa kesi aliyokuwa anaichunguza ambaye kwa kitendo hicho IGP Simon Sirro amempandisha cheo na kuwa staff Sajent. No. Kijiji Aina ya vifaa Idadi Jina la mpokeajia Cheo Saini. Timu ya soka Tanzania bara, Yanga Sports Club, leo imeweka bayana cheo cha Senzo Mbatha baada ya kuhamia klabuni hapo akitokea. KaziNzuri: Mongella aagiza Mhandisi apandishwe cheo BMG BLOG. Mkurugenzi wa jiji la Arusha, Dkt Maulid Madeni amefikia uamuzi wa kumshusha cheo Mkuu wa Kituo cha Afya cha Ngarenaro, Japhet Kivuyo,.

Avuliwa cheo sababu ni Pasaka Zanzibar24.

Taarifa za kupandishwa cheo ni za kufurahisha kwa kila mmoja wetu, wako ambao kuilazimisha fursa hii hata kwa kwenda kwa waganga,. ASKOFU AVULIWA CHEO KISA UZINZI Divine Radio FM. Mtemi wa Unyanyembe Msagata Ngulati Fundikira leo hii asubuhi alimpa cheo cha Mwizukulu mkulu Mh Samuel Sitta katika kutambua safari yake ya kukiomba​.


Kamati za kudumu za Halmshauri HALMASHAURI YA MANISPAA.

Cheo.Sahihi Tarehe Imepitishwa na: 1. Jina.Cheo.​ Sahihi. ALIEMUOKOA MTOTO APANDISHWA CHEO Lemutuz Blog. Wadau naombeni mwenye kufahamu ufafanuzi juu ya cheo alichotunukiwa Dr.​Bashiru Ally sambamba na uteuzi wa Katibu Mkuu Kiongozi. Hatua 10 za kukuwezesha kupandishwa cheo Mtanzania. Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, John Masunga amempandisha cheo Danis Minja kutoka cheo cha Konstebo na kuwa. Sirro Ampandisha Cheo Aliyetoa Wazo la Kituo cha Huduma. Cheo: Kaimu Mkuu wa Idara ya Fedha na Biashara. Elimu: Shahada ya Uzamili ya Utawala wa Biashara. Chuo kikuu cha Mzumbe. Mawasliano: Simu 255.


Cheo cha Balozi kama alichopewa Bashiru maana yake nini.

Alipandishwa cheo kutoka Luteni Jenerali kuwa Jenerali na kuteuliwa kuwa Mkuu wa Majeshi ya ulinzi Tanzania mwezi februari 2017 kushika nafasi iliyoachwa. RC Morogoro awasweka ndani wenyeviti 21, amshusha cheo Mkuu. Kutoka miaka sita mpaka sasa hivi hakuna hata kijana mmoja kwa upande wa Zanzibar ambaye amepandishwa cheo. Je, Mheshimiwa Waziri anaweza. JARIDA LA WANACHAMA WA MTANDAO WA WATETEZI THRDC. Ya kupandishwa cheo kingine halikuwekwa bayana katika Miundo ya. Maendeleo ya Utumishi, kwa kuwa ilitegemewa kuwa Mamlaka za Ajira. VIDEO: Polisi aliyetoa wazo kuanzishwa kituo cha huduma ya. 2 Cheo cha Muundo na tarehe ya kupanda cheo. Cheo:……………………………………………. Tarehe:….

Tuwafahamu Wizara ya Mifugo na Uvuvi.

CAC.45 257 01 A 83 ya tarehe 9 2013 mtumishi anastahili kupandishwa cheo baada ya kutumikia cheo cha awali kwa kipindi cha angalau miaka mitatu 3. Bodi ya wakurugenzi Watumishi Housing Company. CHEO. 1 ARUSHA. 1. 1 Arusha CC. Msena Nyamwilingi Bina. Mkuu wa Idara ya Utawala na Utumishi. 2. 2 Arusha DC. Hossein Ramadhani Mghewa. Mkuu wa.


JINA LA ALIYETEULIWA CHEO 1 ARUSHA 1 Arusha CC Msena.

Kanisa la Anglican Nchini Uganda limemvua cheo aliyekuwa Askofu Mkuu wa Kanisa hilo, Stanley Ntagali, na kusitisha utendaji wa majukumu. SEHEMU YA KWANZA:KUISHI NA MWANAMKE ALIYEKUZIDI. Cheo: MKURUGENZI MTENDAJI. JUKWAA LA UTU WA MTOTO. ULINZI WA WANAWAKE NA WATOTO. DAR ES SALAAM. Jukwaa la Utu wa Mtoto Agosti 27,​.

MKUU WA MKOA WA DAR, MAKONDA APEWA CHEO NDANI YA.

Lakini kuna kitu ambacho mpaka sasa hivi wanatakiwa kukifiria tena, nacho ni cheo cha AFISA HABARI WA KLABU. Kilichofanywa na klabu ya. MCB WASTAAFU LOAN APPLICATION FORM. Cheo: Msanifu Lugha Mkuu. Idara: Istilahi na Kamusi. Elimu: MA Linguistics UDSM,BA Education UDSM, Diploma in Education Marangu TTC. Polisi mmoja apandishwa cheo, huku mwingine akifukuzwa kazi. Youtuber Yoga Lin cheo aperçu, statistiques Youtube, yoga lin cheo, 最流行的歌曲2017最火, kkbox 華語單曲排行月榜, top 50 kkbo, 綜合流行排行榜音樂 2017​最.


Ya kaizari apewe kaizari JamiiForums.

Maisha yao yote ni kujitolea na kulinda kijiji wake kutoka mashambulizi, Kaizari uovu wa Roma, ambaye ni haunted na kijiji kidogo Gallic, ambao wenyeji. MWONGOZO WA CHOZI LA HERI – Mwalimu Wa Kiswahili. 7, EVA KAIZARI MHONDELE, F, PS0403075 055, UDEKWA, KILOLO DC, IRINGA. 8, GLORIA AUGUSTINO MSUNZA, F, PS0403075 059, UDEKWA, KILOLO. Mchezo Gerba jeraha kisasi Online. Kucheza mchezo bure Gerba. KAIZARI PHILIMON KINYAMAGOHA. Kiswahili C, English E, Maarifa C, Hisabati C, Science D, Average Grade D. PS2605025 012. M. KAIZARI RAJABU.


Sherehe za kitaifa.

Asha Sultani Milongea Uchaguzi 2020. Baada ya kuishi mafichoni hususan nchini Uingereza Jamshid bin Abdullah Al Said, aliyekuwa sultani wa Zanzibar, akiwa ndio Sultan wa. Sikukuu za kitaifa. BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCES BACHELOR. PALIKUWA na Sultani aliyekuwa na binti mmoja,naye akimpenda sana. Akampeleka chuoni akapata kuwa hodari sana katika elimu. Na katika. KWA MAHABA HAYA, LEMA ATAKUWA SULTANI WA ARUSHA. Sultani na wenzake wawili wanakabiliwa na shitaka moja la kuchapisha maudhui mtandaoni bila kuwa na kibali, katika Mahakama ya Hakimu.


Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tovuti Rasmi ya Rais Ikulu.

Papa Wemba ni mmoja wa wanamuziki waliochangia kukua kwa muziki wa Afrika na pia wanamuziki wengi wakubwa wamepita mikononi. PAPA GREGORY WA 13: Mwasisi wa Kalenda ya Sasa Iliwapunja. Kiongozi wa Kanisa katoliki duniani Papa Francis amesema kwamba anafikiria wapenzi wa jinsia wanastahili kuruhusiwa kuoana. Mchezo Papa Wingeria kucheza online kwa bure. Baba Mtakatifu, Papa Francis, katika hali isiyotarajiwa amebusu miguu ya Rais wa Sudan Kusini, Salva Kiir, akimsihi pamoja na wenzake.


Askofu – RKL Podcasts Radio Kicheko Live.

Lakini askofu akaitumia fedha ile yote kwa ajili ya huduma kwa wagonjwa hospitalini. Kila siku, alikuwa akiwapokea mezani kwake maskini, na kuwapa chakula. WALIOKULA NJAMA YA KUMTOROSHA ASKOFU GWAJIMA. Anthony Banzi amezaliwa Mangoja, Parokia ya Tawa, Morogoro 28 Oktoba 1946 ni askofu Mkatoliki nchini Tanzania.


Dickson chilongani.

Askofu Mokiwa sasa akataliwa na waumini Zanzibar24. Askofu Mkuu wa kanisa la PAGT Dr. Daniel Awet Alley, anategemea kusafiri kwenda nchini Canada kuhudhuria Mkutano Mkuu wa PAOC unaotarajia kufanyika. Anglican diocese of tabora. THOMPSON MPANJI Radio,Idhaa ya kiswahili Radio Vatcan. Askofu wa jimbo Katoliki Shinyanga Mhashamu Liberatus Sangu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Mhashamu Askofu Mkuu Gervas. Msalato theological college. PMO Habari Ofisi ya Waziri Mkuu. Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Dkt. Binilith Mahenge Amekutana na Kufanya pia ni Askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Dodoma Askofu.


Online michezo Gavana wa Poker. Kucheza mchezo online kwa ajili.

Gavana wa kwanza wa Kijerumani katika Tanganyika. Watahiniwa hao walikuwa na ufahamu wa kutosha katika mada ya Kuanzishwa kwa Utawala wa Kikoloni. Gavana Swahili English Dictionary Swahili kasahorow. Gavana wa jiji Nairobi Mike Sonko ameahidi kujenga jumba la mazoezi gym kwa wachezaji wa mpira wa kikapu jijini humo. Gavana huyo. Tovuti Kuu ya Serikali:. Продолжительность: 1:03.


LIPUMBA KIFO CHA KHALIFA KIMEACHA PENGO KUBWA.

Home Mchezaji Omary Khalifa Chivi. Omary Khalifa Chivi. Mwandishi Wetu 09 08​ 2018 254 views. Sambaza kwa marafiki. Bunge Polis Parliament of Tanzania. 7, MUHASHAM KHALIFA MUHASHAM, 10, MD. 8, ADAM KHAMIS MOHD, 14, MD. 9, ALLY OTHMAN MMANGA, 17, FW. 10, ALLY MAKAME SULEMAN, 7, DF. Items where Author is Khalifa, Ambarak Ibrahim Salehe The. Routine maintenance along Kitulo 0.49km, Mnubi 0.15km, Khalifa B 0.23km. Lukundu 0.5km, Mwanaidi 0.23km, Zambia 0.2km, Mkweche 01. Ali & Alia Netflix. To dar es salaam in the region we send a bill for you ➔ Welcome to Shoes Available in Kinondoni Shoes, Khalifa Salum.tz.


Game Amiri wa askari wa Marekani online.

Na mchango wa Amiri Sudi Andanenga katika ushairi wa Kiswahili, kwa kuangalia mchango wake wa kidhamira na kimuundo katika vitabu vyake viwili vya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tovuti Rasmi ya Rais Ikulu. Katika hafla hiyo, Rais Magufuli ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu hakuzungumza lolote isipokuwa Dk Bashiru ambaye alitoa salama zake baada ya.


Luis Suarez amepata majeraha katika fainali ya Kombe la Mfalme.

Business details for MFALME WA UBER MARTIN F SANGAWE KOCHA SAA, Official, Dar es Salaam. Mchezo Mfalme wa mifupa. Kucheza online kwa bure. Mfalme Stars mchezo cosmic online mkakati, ambapo mamilioni ya watu katika sayari saa kucheza huo huo, kuendeleza koloni zao wenyewe, mapigano dhidi. Pele Mfalme wa Soka Kazaliwa Leo. Meridianbet. Maelezo ya mchezo Pizza mfalme line. Jinsi ya kucheza mchezo online Wewe tu kufunguliwa pizza zao wenyewe, lakini si kama laini kama ungependa!. Online mchezo Mfalme wa sniper. Kucheza mchezo online bure. Katika kikao chake na Rais Dk. Magufuli Ikulu mjini Dar es Salaam Oktoba 25 mwaka 2016, Mfalme Mohammed V aliahidi kuijengea Tanzania Uwanja wa.


Ministry of Education, Science and Technology.

Продолжительность: 4:58. HABARI NA MATUKIO: RAIS JAKAYA KIKWETE AONGOZA MAMIA. Kapteni Jake hajui kuhusu Deckhand mpya wa Intrepid. Wakati huo kwa Judy S, Malissa anaumia maumivu lakini haipunguza. Ajira na mishahara Maofisa sitaha na marubani. Meli hiyo inayomilikiwa na Ndg. Hamis Rashid mkazi wa Unguja ilikua ikiongozwa na Kapteni Abdulrahman Abdulaziz ambaye pia ni Mkazi wa Unguja na ina. EFM Radio John Terry: Kapteni wa zamani wa England na. PS1503010 005, M, ALENI CHIPLASI KAPTENI, Kiswahili E English E Maarifa ya Jamii D Hisabati E Sayansi na Teknolojia E Uraia na Maadili D.


Vitabu gani Tanzania vimefanya vizuri sokoni mwaka Habarileo.

The Goldbachs conjecture was elaborated 270 years ago by Christian Goldbach, tutor of the tsar Peter II, and employee in the Russian Foreign affairss ministry. Tsar bomba: Bomu la nyuklia la USSR lililoishangaza dunia. Bomu lenye nguvu zaidi la nyuklia lililowahi kulipuliwa lilikuwa lile lililopewa jina Tsar bomba, ambalo lililipuliwa na Urusi mwaka 1961. Ujio wa Rais Putin balaa Gazeti la Jamhuri. Tsar ilikuwa cheo cha mfalme au mfalme mkuu katika Urusi na pia katika Serbia na Bulgaria. Asili ya neno ni Julius Caesar aliyekuwa kiongozi wa Dola la Roma hadi kuuawa kwake na wapinzani mwaka 44 KK. Watawala waliomfuata walianza kutumia jina la Caesar kwa heshima yake hadi jina lilikuwa cheo.

NIKIFA MNICHOME MOTO AFANDE SELE Lemutuz Blog.

Ndoto ya Afande Sele ilikuwa ni kumsomesha binti yake huyo mpaka Chuo Kikuu ambapo ni sehemu ya mashairi katika wimbo wake wa. Single News Nanyumbu District Council. Afande mbaroni kwa rushwa. MAMLAKA ya Kuzuia Rushwa na Kuhujumu Uchumi Zanzibar ZAECA inamshikilia ofisa wa jeshi la polisi kwa. Arusha yetu: ZITTO, AFANDE SELE RASMI ACT. ZITTO, AFANDE SELE RASMI ACT. Image result for ZITTO Aliyekuwa Mbunge wa Kigoma Kaskazini, Zitto Kabwe jana alitaja sababu tano za kujiunga na. Index of radio Archiv scripts MOSHA D DynDNS. School Gallery. Click to View Full Image. Afande Lauden Kabungo, Rachel & Afande Daudi Kibona.


MAHOJIANO MAALUM BIN ZUBEIRY NA AKIDA MAKUNDA.

Mohamed Akida. 03 2021. 0 Maoni. KOCHA Mkuu wa klabu ya soka ya Simba​, Didier Gomes amesema mchezo wao unaofuata wa Ligi ya Mabingwa Afrika. TANGAZO LA KUITWA KUCHUKUA MIKATABA YA KAZI YA MUDA. Upande wa pili wa riwaya teule za Shafi Adam Shafi: dhamira zilizofichama. Haji, Gora Akida. URI. Date: 2015. Kipigo cha Al Merrikh muhimu leo chamvuruga Gomes Habarileo. ZP.153 013, HUDA WAZIRI AKIDA, F, B, C, C, A, B. ZP.153 014, ILHAM MOHAMMED ALI, F, B, D, D, B, C. ZP.153 015, ILHAM SULEIMAN MAULID, F, C, D, D, B.

Furahia endi yako na filamu ya daktari anayeongea na.

ASANTE DAKTARI. September 11, 2020 admin Uncategorized 0 comments seynation Muhimbili National Hospital View Profile Instagram post shared by​. SERA YA AFYA DPG Tanzania. CHUMBA CHA DAKTARI. Scheduled on. Jumanne, 4:05 pm, 5:00 pm. Tagged as​: Read more. You may also like. NYIMBO ZA DINI MCHANGANYIKO. Daktari Zenjishoppazz. Ikiongozwa na Daktari Mfawidhi wa Hospitali ambaye ataitwa. Mkurugenzi Msaidizi wa Huduma za Tiba Mkoani. Jukumu kuu la Timu hii ni, kupanga na kutoa.


Blog Nav Pagination – Page 114 – Gospel Kitaa.

Askofu Mndolwa ni Askofu wa Dayosisi ya Tanga na aliitwa kwenye huduma ya Mungu katika Daraja Takatifu la Uaskofu tarehe ya Nne ya Mwezi wa Tisa katika​. Uchaguzi wa wanafunzi 2019. Askofu Msaidizi wa Jimbo kuu katoliki la Arusha Mhashamu Prosper Lymo amewataka Mashemasi wannne waliopata daraja hilo takatifu. NABII. Hii ni Siku ambayo Kristo Yesu alianzisha Sakramenti ya Daraja Takatifu ya Upadre kwa ajili ya huduma kwa watu wa Mungu. Hii ni siku.


MUUNGWANA BLOG.

Core mlinzi kucheza online yes no Risasi Michezo 0 167 Mgeukieni kusafisha Kardinali na kamili na kukwanyua eyebrows inayokuwa. Miss Universe Prep. Rais wangu utatukuzwa kwa mema yako 2 Gazeti la Jamhuri. Katika tukio hilo, mlinzi wa askofu, amejeruhiwa kwa kukatwa mapanga sehemu mbalimbali za mwili ikiwa ni katika kumshinikiza aonyeshe. Kanisa Radio Maria Tanzania. La woecce ambalo lilimaanisha mlinzi, kwa sababu ilitumiwa na walinzi wa mji ili Makala kuu: Kardinali mwelekeo § Kuangalia uso.

Mbezi beach high school form six result 2017.

Halima Mdee Afanyiwa Upasuaji, Alazwa Aga Khan Global. Amir Khan na Kell Brook wote walipoteza kwa TKO kwa mmoja wa wapiganaji wa kiwango cha juu ulimwenguni Terence Crawford. Top 10 best a level schools in tanzania. Nafasi za kazi Aga Khan Foundation Zenjishoppazz. Title: Synthesis and characterization of PbS nanoparticles in an ionic liquid using single and dual source precursors Author: Tshemese, Zikhona Khan, Malik D. St anthony acsee 2018. Je, Amir Khan vs Kell Brook Ndiyo Pambano Kubwa? Meridianbet. Mbowe amelazwa tangu Novemba 17 katika hospitali ya Aga Khan, amesema Selestine bila kueleza mwenyekiti huyo wa Chadema.


Hotels and Lodges Accomodation Holland Group.

Hotel Name SELIG HOTEL. Hotel Class Region Kilimanjaro. District Moshi Urban. Street Junction of kiusa and Liwali Street. Yazid Hakuwa Amirul Muminin. Huo walijulisha umuhimu wa mazungumzo yao dhidi ya raïa wa Congo DRC, kama alivyo julisha LOLA KISANGA liwali wa Jimbo la UELE.


Sheria za jeshi.

Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania: Mwanzo. Dkt Hussein Ally Mwinyi Mbunge, akipata maelezo jinsi ya kutengeneza Viatu katika Kiwanda cha Bidhaa za Ngozi MMJKT toka kwa Luteni Joseph Kaundi. Jinsi ya kujiunga na jwtz. Luteni Cheo. Chuo Kikuu cha Maofisa wa Jeshi Monduli na kutunukiwa Cheo cha Luteni Kanali na baadaye kuwa Mkufunzi Mkuu na Kamisaa wa Siasa katika chuo hicho​.

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA WIZARA YA MALIASILI.

Mheshimiwa Luteni Kanali Kitenga baada ya kufanyika semina iliyoandaliwa na wawezeshaji wa TASAF iliyokutanisha wadau mbalimbali katika Wilaya. MUUNGWANA BLOG. RAIS KIKWETE KATIKA MAZISHI YA ALIYEKUWA MKUU WA WILAYA YA KYERWA LUTENI KANALI BENEDICT KITENGA MSTAAFU.


MAHATMA GANDHI: FALSAFA YA UPINZANI BILA SILAHA.

Mfumo wa leseni za udereva utakuwa na makundi mbalimbali ya madaraja ya leseni za udereva kama ifuatavyo: Pikipiki. A – Leseni ya kuendesha pikipiki. CV Technico Commercial Insurance Agent Tanzania. Kwa mujibu wa Uingereza kitaifa Thomas Broughton, Maharaja ya Jodhpur alimtuma sadaka ya kila siku ya maua safi kutoka mji mkuu wake. FUTA AKILINI MWAKO PACQUIAO ATAPIGANA NA MAYWEATHER. 10. Maharaja Motel. Karonga. ︎ Ununuzi Data yetu. Data ya Biashara ya Tanzania. 35081 Biashara. $14.95 Nunua Sasa! 1 10Ifuatayo ︎ Ununuzi Data​.

Crdb bank.

Mh jenista mhagama asimwika kuwa malkia Single News Songea. Index of radio Archiv audio master M1626 KWAYA YA MALKIA WA AMANI RC.​KENYA M1627 KWAYA YA MALKIA WA AMANI RC.KENYA. Icon Name Last. Crdb bank home. Malkia mbilinyi Tanzania Professional Profile LinkedIn. Album MAADHIMISHO YA SHEREHE YA BIKIRA MARIA MALKIA WA ROZARI JUMAMOSI 10 2020. St. Maria de Mattias. MDM. Kurasa za Karibu. Ratiba ya​. Benki ya crdb. EFM Radio Mfalme amgeuza mlinzi kuwa Malkia wake. Ulipo kwa gharama nafuu,mikoani na nchi jirani tunatuma kwa uaminifu wa hali ya juu ➡ order pay receive wote mnakaribishwa. Malkia Shoes Available. Crdb udom. Malkia Elizabeth amtaja mrithi wake East Africa Television. MALKIA WA SHIRATI PRIMARY SCHOOL PS0906048. WALIOFANYA MTIHANI 46. WASTANI WA SHULE 213.6739. NAFASI YA SHULE KIWILAYA: 7 kati.


Mtemi Kanisa Forum.

MBUNGE wa Bariadi Magharibi, Mtemi Andrew Chenge, jana ameonyesha utemi wake mbele ya Tume ya Maadili ya Utumishi wa Umma,. Parliament of Tanzania. Mweli atembelea shule ya Mfano ya Mtemi Mazengo, Jijini Dodoma. Nteghenjwa Hosseah, OR TAMISEMI Katika kukabiliana na ongezeko la. MUUNGWANA BLOG. Applicant name Jina Kamili AMANI M MTEMI. Gender Jinsia Male. Index Number Namba ya Mtihani S1372 0068 2012. Selected Institute Chuo.


SHERIA YA NDOA NA TALAKA The Womens Legal Aid Centre.

Ugiriki leo imemuapisha rais wa kwanza mwanamke katika historia yake, huku nchi ikiwa katika mapambano na mlipuko wa virusi vipya vya. Mama Samia: Rais wa Kwanza Mwanamke Tanzania. Uislamu umemruhusu mwanamume kuoa zaidi ya mke mmoja. Jambo hili a Kwa ndoa ya kwanza ya wanaume waliozaliwa mara mbili wake wa. Ndoa ya Mitala na Haki ya Wanawake Kumiliki Ardhi – The. Sasa swali langu la kwanza, kwa kuwa vazi hili kwa kweli ni vazi la mwanamke wa Kitanzania. Matokeo yake wanawake wameanza kuvaa kanga zinazotoka.


Nahodha Yanga asaka rekodi VPL Timesmajira.

Nahodha wa yanga tanzania. Cannavaro ataungana na timu ijayo Dk Matuzya Read More. 28 Jan. 2016. MOST POPULAR. Kijana Lawrence Waruinge. UNITED BADO WANAHITAJI SAINI YA NAHODHA WA MBWANA. Kapteni wa meli ya baharini Nahodha wa bisibisi bandarini, nahodha wa mapambano ya mashua, nahodha wa mashua ya rubani Nahodha wa meli Ofisa.


Uislamu.

NEGUS takwimu za video, Youtube video takwimu. Bofya tweet: Angalia stats Youtube video ya NEGUS Nimeona ni katika negus. NEGUS takwimu za video. NANA NEGUS SWAI. HASANGA. 44 20141297079. NURU LWITIKO MWANSASU. UYOLE. 45 20140919601. SHUKURU YOHANA MWANDEMANGE. UYOLE. Lavosti Mkito. Songs. Lavosti Negus Negast Negus Negast Lavosti. 4. Lavosti Mark my words Mark my words Lavosti. 3. Lavosti No fool No fool Lavosti. 1.


WAV A B C D E F G H I J K L M N 1 JAMHURI YA MUUNGANO WA.

OMUKAMA OMUHIGA OMU KISHWA OKWO ALI OMUMPIKI Nikwo kugira oti, owolikulenga oti ogu tagila muze, agamba kurungi okwo wenene ngobya,. HALMASHAURI YA WILAYA YA MULEBA UCHAGUZI WA. Elisha John Mbelwa Omukama. Student Eliya Charles. Student Nashiscobernash Nashi. Student at OLD TANGA in TANGA EMMANUEL KITENE. Teacher.


Hotuba ya rais leo dodoma.

HOTUBA YA MAKAMU WA RAIS, SAMIA SULUHU HASSAN, YA. Mh. Rais, kuhusu kichwa cha waraka huu hapo juu, Watetezi wa Haki za. Binadamu Tanzania wanapenda kukukumbusha juu ya hali ya Tume ya Haki. Kabila la magufuli. KATIBU MKUU KUSAYA AANZA KUTEKELEZA AGIZO LA RAIS. Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na. Utawala Bora Makamishna​, Watendaji Wakuu wa. Tume na Taasisi Wakurugenzi na Watumishi wote.


Uchambuzi wa Sayyid Nasrullah kuhusu machafuko ya Lebanon na.

Asha bt Ali B. Saleh Alabadia. 23. Awenah bint Sayyid bin Mohamed bin Nassor Sayyidian. 24. Aziza Salum bin Said bin Salim. REGISTER BOOK NO: HD 10. Bustani ya Elimu: Kitabu cha Kwanza Google Books. The height of Arab rule came during the reign of Sultan Seyyid Said more fully, Sayyid Said bin Sultan al Busaid, who in 1840 moved his capital from Muscat in​. Anayeijua kwa ufasaha historia ya Sayyid Othman Bin Muhammad. Bustani ya Elimu: Kitabu cha Kwanza. edited by Sayyid Saeed Akhtar Rizvi, Dhikiri U. M. Kiondo. About this book. Bilal Muslim Mission of Tanzania. Published. UCHAMBUZI WA UTENZI WA MWANAKUPONA: MAWAIDHA. Sheikh Abdallah Seif was bestowed title of Sheikh upon his graduation in higher religious studies by Grand Ayatullah Sayyid Muhsin al Hakim. Upembuzi yakinifu ukarabati Jumba la Maajabu Serengeti Post. Maalumu yaliyofanyika Mjini Unguja, Baraka alisema aliyepewa hati hiyo ni Sultan wa Zanzibar, Sayyid Jamsheed Bin Abdullah bin Khalifa. Kiswahili KUMBUKUMBU YA SIKU YA WAFAAT YA MUASISI WA. Title: Uchanganuzi na uhakiki wa athari za unukuzi hati kutoka Kiarabu kwenda Kiswahili – mifano kutoka utenzi wa Al Inkishafi na Sayyid Abdallah A. Nasir.


TANZIA: ALIYEWAHI KUWA MBUNGE WA MAFIA Divine Radio FM.

TANZIA: Aliyewahi Kuwa Mbunge wa Mafia, Abdulkarim Shah Afariki, Kuzikwa Leo. April 26, 2020 by Global Publishers. Aliwahi kuwa Mbunge wa Jimbo la. ACCA Affiliates FBTC. Mkurugenzi wa Kiwanda cha Ngozi Bw. Abulkarim Shah akisisitiza jambo wakati wa kikao cha pamoja. Imeelezwa kuwa Kituo hicho kidogo. Youtuber Ema Shah aperçu. ALIYEKUWA Mbunge wa Mafia mkoani Pwani, Abdulkarim Shah amefariki dunia. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari Dar es Salaam. SABABU 8 KWANIN SHAH RUKH KHAN NI KING WA. 8, RAMLA ABUBAKAR SHAH, F, PS0202111 058, ZAWADI, ILALA MC, DAR ES SALAAM. 9, SUMAIYA HUSSEIN RAMADHANI, F, PS0202111 061, ZAWADI. Tanzia: ALIYEWAHI KUWA MBUNGE WA MAFIA, ABDULKARIM. Shah, Pravin Shah inayosambaza sukari mikoa ya Kanda ya Ziwa baada ya kutembelea ghara la kampuni hiyo jijini Mwanza. Sehemu ya.


Sundar subwoofer.

SPIKA WA BUNGE AHAIDI KUSHIRIKIANA NA MAHAKAMA. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza majukumu yake, Wizara imeendelea Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Machi 2020, Wizara ilipokea jumla ya shilingi. Spika kubwa za muziki. 4. Mheshimiwa Spika. SPIKA wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Zeberi Ally Maulid amesema katika kipindi cha miaka mitano na miezi mitatu ya Rais Magufuli kuna.


NA NAMBA YA PREM JINA LA MWANAFUNZI SHULE ATOKAYO 1.

PS2003034 015, M, HEMEDI ZUMBE IDI, Kiswahili C English E Maarifa ya Jamii C Hisabati E Sayansi na Teknolojia D Uraia na Maadili D, D. NATIONAL EXAMINATIONS COUNCIL OF TANZANIA PSLE 2018. 20141538796. SUHAILA MUSSA HASSANI. MTONI. 42. 20141489954. AISHA RASHID MOKIWA. MIVINJENI. 43. 20140415819. LOVENESS ZAWADI ZUMBE. HABARI NA MATUKIO: NGUMI ZAAMASISHWA KWA KISHINDO. Waliopata kujenga historia ya mji wa Pangani, wanatajwa wakina Zume Seif, Zumbe Mwera,Zume Upanga na Wakina Zumbe Zuberi. Asili ya. Historia Ya Afrika. 24, LOVENESS ZAWADI ZUMBE, F, PS0206045 097, KURASINI II, TEMEKE MC, DAR ES SALAAM. 25, LULU OSWARD MILINGA, F, PS0206045 098.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →